Неділя, 31.05.2020, 00:55
Привіт Гість | RSS
 
Головна РеєстраціяВхід Головна сторінка      Вхід      Написати нам
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
 • Сторінка 1 з 1
 • 1
Модератор форуму: ivan  
Форум » Все про все » Політика » Як русини стали українцями
Як русини стали українцями
premiumДата: Неділя, 06.04.2008, 14:15 | Повідомлення # 1
Досвідчений
Група: Продвинуті
Повідомлень: 488
Репутація: 12
Статус: Offline
Серед широкого загалу, і навіть серед частини науковців, досить поширений стереотип, що русинами завжди були лише західні українці. Сучасні ж діячі так званого політичного русинства на Закарпатті навіть оголошують існування там окремого русинського народу, відмінного від українців, на тій підставі, що закарпатці найдовше зберігали цю самоназву. Але річ у тому, що раніше всі українці звалися «русинами», а етнонім цей походить саме з Середнього Подніпров’я. Етнонім «русини» — перша самоназва українського народу, який пізніше, з певних причин, змінив самоназву, і до того ж не так уже й давно.

Вперше цей етнонім у збірній формі множини «русь» і в однині «русин» фіксується в «Повісті временних літ» під 911—912 рр. у договорах князя Олега з Візантією. (Такий тип етнонімії зі збірною формою множини взагалі характерний для давньоруської та староукраїнської мови, наприклад, «литва» — «литвин», «чудь» — «чудин», «мордва» — «мордвин» і т. п.) Походження самої назви «Русь», від якої утворився названий етнонім, дуже дискусійне, заплутане й заслуговує на окремий розгляд. Але, як свідчать мовознавчі дослідження, всі етноніми, як правило, утворюються доволі випадковим шляхом і, виникнувши, швидко втрачають зв’язок із середовищем свого походження (наприклад, франки були відмінним від французів народом, хоча й дали їм свою назву, а болгарами спочатку звалися тюркські кочівники). В давньоруський час етнонім «русь»/«русин» вживався лише стосовно жителів Київського і Переяславського князівств, тобто Русі у вузькому чи власному розумінні. Решта ж мешканців Давньоруської держави, як це добре видно з літописів, звалися так, тільки зіштовхуючись із представниками чужих держав, оскільки мали власні, земельні етноніми. Вони утворилися після зникнення давніх племінних етносів (полян, волинян, деревлян та ін.) і виникнення в період удільної роздробленості нових етнічних спільнот у межах «земель»-князівств. На території України це «чернігівці», «галичани», «володимирці» («волинці»), невелика спільнота «болохівців», а також «турівці» на нинішньому україно-білоруському прикордонні і «севрюки» на україно-російському. У кінці ХІІ — на початку ХІІІ ст. самоназва «русь»/«русин» поширюється на всю територію Південної Русі (в майбутньому України), витісняючи земельні етноніми. Поширення тут етноніма «русь»/«русин» як самоназви всього місцевого населення, що чітко фіксується в літописах (найбільше у Галицько-Волинському), є свідченням завершення українського етногенезу. Адже поява єдиної самоназви, як показують дослідження етнологів, свідчить і про появу етносу. На теренах Росії приблизно тоді ж утверджується самоназва «русские», яка хоч і подібна до «русь»/«русин», проте утворена за зовсім іншою моделлю.

Отож, етнонім «русь»/«русин» вживався як самоназва всього українського народу впродовж XIII — початку XVIIІ ст., і це добре задокументовано джерелами як із Волині та Галичини, так і з Середнього Подніпров’я. Зокрема його у тій-таки давній формі «русь»/«русин» ми зустрічаємо в таких пізніх за часом створення творах зі Східно-Центральної України, як «Хроніка» Феодосія Софоновича (завершується 1672 р.), Літопис Григорія Граб’янки та вірші й приповісті Климентія Зіновієва (кінець XVII — початок XVIII ст.), Літопис Самовидця (закінчується 1702 р.), Літопис Самійла Величка (початок XVIII ст.), а також у гетьманських документах того періоду. А сама Україна тоді звалася «Руссю». Росію у нас тоді звали Московією, Білорусь — Литвою (і, відповідно, росіяни — «москва», «москвитини», білоруси — «литвини»).
Найбільш пізнє виявлене вживання етноніма «русин», припадає на 1728 р. Натрапляємо на нього у драмі «Милость Божія», створеній у Києві до 80-річчя початку Хмельниччини та на честь вступу на гетьманську посаду Данила Апостола. Водночас ще у 50-х роках ХІХ ст. етнонім «русин» вживався тут кобзарями у співаних ними думах. Наприклад, у записаній від кобзаря Андрія Шута з Чернігівщини думі «Хмельницький і Василій Молдавський» говориться: «Що ж то в нас гетьман Хмельницький, русин». Цей факт свідчить, що етнонім «русин» вживався у Східній Україні, зокрема серед простолюду, де книжні й офіційні термінологічні нововведення сприймалися не одразу, набагато довше за відзначений 1728 рік.

У XVIII—ХІХ ст. в підросійській Україні, насамперед серед політичної еліти, етнонім «русь»/«русин» витісняється офіційною, прийнятою в державному діловодстві Росії формою «малоросіяни», пізніше зміненою на «малороси». До речі, цей термін ввели в обіг самі українці, хоча зміст його спочатку був зовсім іншим, ніж пізніше. Походить він від назви Мала Росія, яка разом з назвою Велика Росія була введена в обіг константинопольським патріархатом у ХІV ст. При цьому греки, за аналогією з термінами «Мала Греція» і «Велика Греція», під Малою Росією розуміли метрополію — Південну Русь (теперішню Україну), а під «Великою Росією» — її віддалені колонії й окраїни. Цю грецизовану версію назви Русі, разом з утвореним від неї етнонімом «малоросіяни», спопуляризували київські книжники ХVII ст. Від них її перейняли офіційні кола Росії, причому змінивши зміст, який став тепер означати росіян, тільки вже «малих».

На приєднуваних до Російської імперії правобережних українських землях етнонім «русин» зникав не відразу (що ще раз свідчить на користь його довшого побутування і в Східній Україні). Так, іще у 60-х роках ХІХ ст. він широко вживався на Східному Поділлі, яке, як відомо, ввійшло до складу Росії наприкінці XVIII ст. Зокрема етнонім «русин» стосовно нинішньої Вінниччини фіксується у відомому збірнику приказок і прислів’їв Матвія Номиса (Симонова) та в зібраних там же народних оповіданнях і казках. Вживає його у своїх творах і подолянин Степан Руданський. Саме в ХІХ ст. фіксується вживання цього етноніма у формі множини «русини». У західних регіонах України (на Волині, Галичині, Буковині) самоназва «русини», яка вже не була на той час загальноукраїнською, побутувала до початку, а то й до середини ХХ ст., а на Закарпатті ще довше.

Етнонім «українці» виникає пізно, утверджується ж як загальноукраїнська самоназва практично на наших очах. Уперше термін «українці» фіксується наприкінці XVI ст. у документах, присвячених повстанню Григорія Лободи та Северина Наливайка, а також боротьбі з татарами. В першій половині XVII ст. «українцями» називали на сеймах Речі Посполитої послів від Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств. Це був іще не етнонім, і тим більше не самоназва, а лише територіальна назва жителів, незалежно від національності. Спричинили ж перетворення терміна «українці» на самоназву події Козацької революції середини XVII ст. і виникнення на території власне України Гетьманської держави. Саме відтоді термін «українці» поступово утверджується як етнічна назва жителів цих теренів, зокрема Середньої Наддніпрянщини і Лівобережжя (але не всієї України в сучасному розумінні). В універсалах Богдана Хмельницького та інших гетьманів з’являються назви «народ украйно-малоросійський», «народ український». Термін же «українці» в етнічному розумінні зустрічаємо у листі невідомої особи до Івана Виговського 1657 р., в листі архімандрита Новгород-Сіверського монастиря Михайла Лежайського до боярина Артамона Матвєєва 1675 р. Наприкінці XVII — на початку XVIII ст. етнонім «українці» використовують у своїх літописах, поряд із термінами «русь»/«русин», Григорій Граб’янка і Самійло Величко. У XVIII—XIX ст. термін «українці» поширюється серед населення як етнонім, проте тільки як регіональний. Зокрема Яків Маркович у «Записках про Малоросію» (1798 р.) вказує, що Україною вважається територія «між реками Остром, Супоєм, Дніпром і Ворсклою», «від чего й тамошніх жителів називають українцами».

Починаючи з першої половини ХІХ ст., українська інтелігенція (Михайло Максимович, Микола Костомаров, Ізмаїл Срезневський, Осип Бодянський, Михайло Драгоманов та ін.) починає використовувати назву «українці» як загальноукраїнський етнонім, на противагу витісненому на Наддніпрянщині і Лівобережжі дією російських офіційних властей етноніму «русини». Її зусиллями етнонім «українці» поступово поширюється по всій території України. Однією з вагомих причин прийняття українською інтелігенцією нового етноніма була монополізація Росією давньоруської спадщини і неможливість ефективно протистояти цьому в умовах відсутності в українців своєї державності. Тим часом етнонімічна назва «українці» була дуже вдалою, оскільки поєднувалася зі славним козацьким минулим і вже побутувала як один із регіональних етнонімів. Проте утвердження нового загальноукраїнського етноніма відбулося далеко не відразу. Зокрема Тарас Шевченко терміна «українці» ще не вживає. У творах Степана Руданського етноніми «українці» і «русини» фігурують паралельно. Леся Українка вже взяла новий етнонім собі за псевдонім, хоч інколи все ж використовувала і назву «русини», «русько-український народ». Серед широких народних мас етнонім «українці» приживався як самоназва ще повільніше. Остаточно утверджується самоназва «українці» у Східно-Центральній Україні аж після національно-визвольних змагань 1917—1920 рр.

На Галичині та Буковині етнонім «українці» починає поширюватися з кінця ХІХ ст., коли там відбувається піднесення українського національно-культурного руху. Особливо цьому сприяли своєю діяльністю Іван Франко, Андрей Шептицький, Михайло Грушевський, а пізніше — рух січових стрільців і національно-визвольні змагання, включно з діяльністю УПА. Проте сприйняття народоназви «українці» як власної русинами Галичини затягнулося до Другої світової війни. На Закарпатті етнонім «українці» поширюється найпізніше — фактично аж після його приєднання до України в 1944 році. Як бачимо, український народ у процесі своєї непростої етнічної історії, під впливом певних обставин, змінив самоназву, і до того ж не так уже й давно. Взагалі ж випадки зміни народом самоназви у той час, коли сам народ продовжує існувати, трапляються досить рідко.
"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову" © Ліна Костенко Посміхнись :)
 
AxelДата: Середа, 04.02.2009, 02:15 | Повідомлення # 2
Досвідчений
Група: Продвинуті
Повідомлень: 373
Репутація: 9
Статус: Offline
Молодець,що стільки інфи вкинув,але якщо чесно я навіть не читав,бо багато.....ще й ссилки... %)


Краща бібліотека віршів
 
premiumДата: Четвер, 05.02.2009, 10:16 | Повідомлення # 3
Досвідчений
Група: Продвинуті
Повідомлень: 488
Репутація: 12
Статус: Offline
посилка там одна і та ж, але чомусь не працює %)


"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову" © Ліна Костенко Посміхнись :)
 
AdminДата: Четвер, 05.02.2009, 11:22 | Повідомлення # 4
Батька сайту
Група: Адміністратори
Повідомлень: 529
Статус: Offline
Ну наскільки я знаю Русинами звались жителі Русі. Тобто ті, що жили на нашій території - корінь славянскьих народів.


Адмін перш за все - батька і бог, а потім вже читак і сволота:)

Навіть не приказка, а просто ЛОГІКА, яка у багатьох відсутня : Якщо адмін щось не робе, отже у нього є справи важливіші...

 
mazepas2008Дата: Четвер, 05.02.2009, 21:18 | Повідомлення # 5
Професіонал
Група: Продвинуті
Повідомлень: 874
Репутація: 18
Статус: Offline
Та які вони українці? Коли по телебаченню показують інтерв'ю у тамтешніх мешканців, то й не розбереш про що вони говорять. А взагалі , інформація цікава, дякую.
 
AdminДата: Пятниця, 06.02.2009, 11:37 | Повідомлення # 6
Батька сайту
Група: Адміністратори
Повідомлень: 529
Статус: Offline
mazepas2008, якщо ти про тих сепаратистів на Західній Україні, то мені здається що слово РУсин ними просто спаплюжене і русинами від них аж ніяк не пахне.

мова йде про жителів Русі, себто наших предків.
Адмін перш за все - батька і бог, а потім вже читак і сволота:)

Навіть не приказка, а просто ЛОГІКА, яка у багатьох відсутня : Якщо адмін щось не робе, отже у нього є справи важливіші...

 
mazepas2008Дата: Пятниця, 06.02.2009, 20:05 | Повідомлення # 7
Професіонал
Група: Продвинуті
Повідомлень: 874
Репутація: 18
Статус: Offline
Admin, так, я мав на увазі сепаратистів із Західної України, які роблять все можливе для утворення автономії та розколу України.
 
premiumДата: Пятниця, 10.04.2009, 11:01 | Повідомлення # 8
Досвідчений
Група: Продвинуті
Повідомлень: 488
Репутація: 12
Статус: Offline
Quote (mazepas2008)
Та які вони українці? Коли по телебаченню показують інтерв'ю у тамтешніх мешканців, то й не розбереш про що вони говорять. А взагалі , інформація цікава, дякую.
А може ті інтерв'ю давали угри, румуни і словаки? Які вигадуючи всяких русінаф хочуть для себе якусь вигоду знайти.

Додано (10.04.2009, 11:01)
---------------------------------------------

Quote (mazepas2008)
Admin, так, я мав на увазі сепаратистів із Західної України, які роблять все можливе для утворення автономії

справжні русини таким не займаються (наприклад я) mocking
"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову" © Ліна Костенко Посміхнись :)
 
KINGДата: Пятниця, 10.04.2009, 12:54 | Повідомлення # 9
Не дуже активний
Група: Продвинуті
Повідомлень: 142
Репутація: 22
Статус: Offline
Quote (premium)
справжні русини таким не займаються (наприклад я) mocking

Справжній русин займається корисною для людей роботою, наприклад я (сподіваюся) і любе свою країну а не "забугровщину". А що я русин тому є найкрутіше підтвердження - моє прізвище :)

 
Форум » Все про все » Політика » Як русини стали українцями
 • Сторінка 1 з 1
 • 1
Пошук:

Найтоваристські Останні зареєстровані Найпопулярніші
 • Samoswal
  Повідомлень - 2318
 • Професор

 • Яночка
  Повідомлень - 1676
 • Майстер

 • Маринка
  Повідомлень - 1610
 • Майстер

 • PePeL-soN
  Повідомлень - 1434
 • Кандидат в майстри

 • Нереклама
  Повідомлень - 1205
 • Кандидат в майстри

 • Grey
  Повідомлень - 874
 • Професіонал

  corew2020
  Зареєстрований - 18:26

  iralevec2
  Зареєстрований - 16:04

  Hods
  Зареєстрований - 14:33

  Hahaha223231
  Зареєстрований - 09:07

  hylimforums
  Зареєстрований - 07:21

  medco
  Зареєстрований - 19:20

 • Нереклама
  Репутація - 47
 • Кандидат в майстри

 • Samoswal
  Репутація - 36
 • Професор

 • Маринка
  Репутація - 36
 • Майстер

 • EVA
  Репутація - 33
 • Досвідчений

 • PePeL-soN
  Репутація - 32
 • Кандидат в майстри

 • Яночка
  Репутація - 31
 • Майстер

  Популярні теми
  Корисні посилання
  Міні-чат
 • Рахуємо до мільйона!>>

 • Яку пісню(виконавця)Ви сл...>>

 • ЩОДЕННИК>>

 • Асоціації>>

 • Кіноман>>

 • Я ХОЧУ!!!!!!>>

 • Повторялка>>

 • Казка в три слова - гра>>


 •                 

  Copyright EXO © 2020, created by KING © 2007 Всі права захищені.
  Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій. У разі передруку матеріалів посилання на exo.at.ua обов'язкове. З питань співпраці пишіть на e-mail: Exo-site[а]bigmir.net